PostHeaderIcon Dezvoltare rurală durabilă

Programul de dezvoltare rurală durabilă în România este un program multi-anual al CET axat pe promovarea unei abordări a dezvoltării economice şi sociale care să nu ducă la dezechilibre ireversibile ale condiţiilor naturale din mediul rural montan.

Comunităţile locale din România, ca şi multe altele din lume, sunt confruntate cu o provocări majore: pe de o parte doresc îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor lor, iar pe de altă parte nevoile lor economice, sociale şi de mediu sunt forţate să se regăsească într-o permanentă competiţie pentru resurse limitate. Conceptul de „dezvoltare durabilă” a apărut ca o abordare ce ţine cont de faţetele multiple ale dezvoltării şi promovează întărirea economiilor locale respectând însă limitele mediului natural de a funţiona şi susţine activităţile umane acum şi în viitor.

CET urmăreşte şi promovează o abordare a dezvoltării comunitare care încearcă simultan să protejeze natura, să reducă sărăcia şi incidenţa bolilor, să îmbunătăţească nivelul de viaţă al oamenilor şi să asigure condiţiile pentru existenţa şi funcţionarea unei economii locale viabile. Organizaţia noastră vede în acest proces atât un factor cheie în consolidarea democraţiei din România cât şi un ataşament neechivoc faţă de prosperitatea economică şi bunăstarea socială îmtr-un mediu natural sănătos. De aceea CET s-a angajat în promovarea dezvoltării durabile în special în zone sensibile din punct de vedere al mediului, aşa cum este Parcul Natural Apuseni.

Iniţiativa noastră se bazează în principal pe metodologia de lucru denumită "Implicare" ("Engage"), elaborată de către Institute for Sustainable Communities din Vermont, SUA. Procesul în sine presupune o analiza rapidă a priorităţilor unei comunităţi şi luarea măsurilor care să adreseze deficienţele constatate. În ambele faze ale procesului accentul major este pus pe implicarea tuturor celor interesaţi în dezvoltarea durabilă a comunităţii în care traiesc. Metodologia a fost implementată cu succes de catre ISC în SUA şi în mai multe ţări ale Europei Centrale şi de Est şi a fost, după ştiinţa noastră, prima experienţă de acest gen din România.